Back to Top
 
 
 

Sejm

Wystąpienia podczas posiedzeń Sejmu VIII kadencji

Transmisje posiedzeń Komisji
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Do zakresu działania Komisji należą sprawy łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych oraz telekomunikacji, innowacyjności, informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zespoły i grupy parlamentarne

Lubuski Zespół Parlamentarny

Poseł Paweł Pudłowski jest wiceprzewodniczącym Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego.

Lubuski Zespół Parlamentarny zwany dalej Zespołem, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy z dnia 19 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23. poz. 398 z późn. zm.).

Zespół tworzą posłanki, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole.

Celem powołania Zespołu jest praca na rzecz rozwoju województwa Lubuskiego.

Zespół ds. Polsko-Japońskiej
Współpracy Gospodarczej

Poseł Paweł Pudłowski jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej.

Zważywszy na sukcesywny rozwój nowoczesnych technologii i związane z tym rosnące wymagania społeczeństwa informatycznego, które oczekuje wysokiej jakości życia, powołuje się Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej. Celem Zespołu będzie m.in. nawiązanie i rozwijanie współpracy w zakresie implementacji na rynku krajowym najlepszych japońskich praktyk w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Zadania Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej:

  • Współpraca w obszarze badań i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem energetyki
  • Współpraca na rzecz tworzenia sprzyjających warunków w celu nawiązania bliskiej współpracy firm polskich i japońskich, z naciskiem na firmy innowacyjne)

Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej

Poseł Paweł Pudłowski jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej.

Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej działa nieprzerwanie w Sejmie od V kadencji Sejmu i pracuje na rzecz rozwoju polskiego sektora technik satelitarnych. Członkowie biorą udział w wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, konferencjach, wizytach studyjnych organizowanych przez inne parlamenty, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytucje zajmujące się problematyką kosmonautyki. Znaczącym wkładem Grupy było wsparcie legislacji w: uzyskaniu przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA w dniu 19 listopada 2012r. (wcześniej umowa stowarzyszeniowa), nadaniu nazwy Copernicus dla programu GMES, ogłoszone przez Komisję Europejską w dniu 11 grudnia 2012r. oraz złożeniu poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej, która powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014r. Grupa współpracuje z jednostkami administracji rządowej, w których kompetencjach znajdują się sprawy polskiego sektora kosmicznego.

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

Poseł Paweł Pudłowski jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego.

Parlamentarnego Zespół ds. Przemysłu Chemicznego został powołany aby zapewnić bezpieczeństwo najważniejszym wyzwaniom Polski, Unii Europejskiej i całego świata, które są ściśle powiązane z działalnością przemysłu chemicznego: żywnościowego, energetycznego i klimatycznego.

Aby tego dokonać , konieczny jest wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu po przez jego rozwój. Będzie on polegać na inwestycjach w innowacyjność, co świetnie wpisuje się w założenia reindustrializacji przemysłu. Powołanie Zespołu, ma również istotne znaczenie w kontekście produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych, a dalej precyzyjnego nawożenia – tu polskie startupy mogą pochwalić się osiągnięciami w tym zakresie, co również może korzystnie wpłynąć na pozycję polskiego przemysłu chemicznego, a tym samym rolnictwa na arenie międzynarodowej.

Celem Zespołu będzie:

  • skoordynowanie działań legislacyjnych z rozwojem przemysłu chemicznego, tak by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne oraz klimatyczne Polski
  • przygotowywanie opinii projektów uchwał i nowelizacji; legislacja ma bezpośredni, bądź pośredni wpływ na przemysł chemiczny
  • konsultacje ze środowiskami i organizacjami branżowym, zarówno polskimi, jak i europejskimi w celu diagnozowania potrzeb i rozwiazywania problemów krajowego przemysłu chemicznego niezbędne

Grupy bilateralne

Wielka Brytania

Poseł Paweł Pudłowski jest członkiem i wiceprzewodniczącym polsko-brytyjskiej grupy parlamentarnej.

Mongolia

Singapur