Back to Top
 
 
 

Paweł Patryk Pudłowski[1] (ur. 8 lipca 1972 w Zielonej Górze) – polski przedsiębiorca, menedżer, działacz społeczny i sportowy, polityk, doktor nauk ekonomicznych, poseł na Sejm VIII kadencji.

Życiorys

Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze (1991). Byłem laureatem olimpiady geograficznej oraz uczestnikiem olimpiad przedmiotowych z języka rosyjskiego i matematyki na szczeblu wojewódzkim. Przez cztery lata pełniłem funkcję przewodniczącego klasy oraz przez rok przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Reprezentowałem szkołę i przez rok byłem kapitanem drużyny koszykówki.  W 1990 roku zadałem egzamin na ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz byłem wolontariuszem organizacji CCNV – „Community for Creative Non-Violence” w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. W 1991 roku zdobyłem certyfikat pilota wycieczek zagranicznych z językami angielskim i rosyjski wydany przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.

W 1996 roku uzyskałem tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zostałem wyróżniony medalem Summa Cum Laude, przyznanym za wyniki, aktywność i prace naukowe podczas studiów. Uzyskałem stypendium Unii Europejskiej TEMPUS, w ramach którego studiowałem na Uniwersytecie w Bradford i Szkole Zarządzania w Leeds w Wielkiej Brytanii (1994-95). Pełniłem funkcję prezydenta międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC w Poznaniu, wiceprzewodniczącego Parlamentu Studenckiego oraz byłem członkiem Senatu Uczelni. W 1994 zdałem egzamin na patent żeglarza jachtowego, a w 1996r. sternika morskiego.  W 1995 roku zdobyłem drugie miejsce na Mistrzostwach w Sheffield w Anglii w Tae Kwno-Do. W tym okresie uzyskałem też kwalifikacje płetwonurka. Ukończyłem szkolenia The Management of Service Operations oraz Stock Exchanges and Financial Institutions (1994).

W 2000r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy zatytułowanej „Strategie wprowadzenia konkurencji w sektorze gazowniczym w Polsce”, przygotowanej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łuckiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Ryszard Borowiecki i prof. dr hab. Józef Machaczka.

Jeszcze jako student rozpocząłem pracę zarobkową zaczynając od stanowiska koordynatora i tłumacza w kanadyjskiej firmie Cherco-Barber, realizującej projekt budowy tłoczni gazu ziemnego Żuchlów na zlecenie PGNiG (1993-94).

W 1994 roku dostałem się na praktykę zawodową do holenderskiego oddziału spółki BP Gas Europa, zajmując stanowisko analityka w Dziale Rozwoju. Uczestniczyłem w przygotowaniu strategii wejścia koncernu zachodniego na rynek polski, co skutkowało zakupem rozlewni gazu płynnego w Swarzędzu.

W latach 1996-99 pracowałem na stanowisku kierownika sprzedaży i rozwoju na Polskę BP Gas Poland. Zarządzałem działami: handlowym, wsparcia technicznego i serwisowym. Jako członek zespołu zarządzającego BP Gas Poland współuczestniczyłem w restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego, doprowadzając je do standardów koncernu zachodniego. Przygotowane przez zarządzany zespół oferty rynkowe instalacji zbiornikowych i auto-gazu zostały nagrodzone ośmiokrotnie na prestiżowych, międzynarodowych targach branżowych. W tym okresie uczestniczyłem w szkoleniach: Marketing Planning, Marketing Communications (Wielka Brytania, 1996), Advance Marketing Programs (Wielka Brytania, 1997).

W roku 1999 objąłem stanowisko dyrektora marketingu BP Gas Poland. Odpowiadałem za zatrudnienie, rozwój i zarządzanie krajowymi działami marketingu, szkoleń i  wsparcia klientów. Reprezentowałem Polską Organizację Gazu Płynnego w Europejskim Związku LPG (AEGPL). Uczestniczyłem w szkoleniach: Innovations, Creativity & Development (Wielka Brytania, 1998-99).

W latach 2000-2001 zostałem przeniesiony na stanowisko kierownika wdrożenia programu lojalnościowego dla stacji paliwowych BP Poland do Krakowa. Wspólnie z zespołem wprowadziłem i zarządzałem jednym z ówcześnie największych projektów marketingowych w Polsce, łącząc największych detalistów w kraju w jednym programie – PartnerClub. Ukończyłem szkolenia: Marketing Internetowy, Promocja Sprzedaży, CRM, Strategie Marketingowe (2000), Efektywne kontakty z mediami (2001).

W 2001 roku objąłem stanowisko kierownika d/s aliansów handlowych w BP Retail UK, przenosząc się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii. Zarządzałem zespołami aliansów, lojalności i wdrożeń. Wprowadziłem dla BP nowatorski pogram zarządzania klientami – Nectar, który jest największym projektem marketingowym tego rodzaju w Anglii, w którym uczestniczy ponad połowa gospodarstw domowych. Byłem również inicjatorem negocjacji, które w efekcie doprowadziły do powstania światowego aliansu firm BP i Ford, wycenianego na 500 milionów dolarów. Brałem udział we wdrożeniu pionierskiego programu usprawnienia funkcjonowania stacji paliwowych – Accelerator. Zostałem wyróżniony nagrodą „UK Retail, Best Business Impact” (2002).

W 2002 roku awansowałem na stanowisko dyrektora marketingu d/s zarządzania klientami, reklamy i promocji dla środkowej i centralnej Europy. Dywizja BP Central&Eastern Europe to ponad 700 stacji paliwowych, zlokalizowanych w Holandii, Szwajcarii, Austrii, Polsce, Czechach i Rosji.

W latach 2004-2008 byłem członkiem globalnego zespołu transformacji grupy BP, zaczynałem od stanowiska agenta zmiany – Change Agent, a kończyłem na Global Transformation Manager. Brałem udział w tworzeniu nowego sposobu restrukturyzacji przedsiębiorstw, opartego na metodzie Six Sigma i Lean Management. Przewodziłem i nadzorowałem około 50 projektów na całym świecie w okresie pięciu lat, mając na celu poprawę wyników finansowych przez reorganizację, zmianę procesów i kultury organizacyjnej, np. dział morski (Wielka Brytania), dział smarów technicznych i usług przemysłowych (Indie), olejów silnikowych (Turcja), asfaltów (Stany Zjednoczone i Niemcy). Największym projektem w tym okresie była restrukturyzacja działu 25 tysięcy stacji paliwowych BP, zatrudniających 40 tysięcy pracowników w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i Europie, o przychodach rocznych 6 miliardów dolarów. W 2007 roku uzyskałem obywatelstwo brytyjskie. W tym okresie ukończyłem szkolenia managerskie: Zarządzanie zmianami w organizacji, Ashridge Executive Education (Wielka Brytania, 2004), Finanse dla kadry zarządczej, INSEAD (Francja, 2006), Budowa przewagi rynkowej przez działania operacyjne, Harvard Business School (USA, 2007). Uzyskałem uprawnienia czarnego pasa programu Six Sigma and Lean Management – Master Black Belt (USA, 2004-2008).

W 2008 roku wróciłem z rodziną do Polski, gdzie objąłem stanowisko dyrektora zarządzającego, wiceprezesa zarządu spółki Gazstal S.A. – oddział w Warszawie. Zostałem również wpisany do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W latach 2009-2010 byłem wice-prezydentem Rotary International –  RC Warszawa City. W latach 2009-13 pełniłem obowiązki członka zarządu Polskiego Związku Tenisowego. W okresie 2009-10 byłem również prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego.

W styczniu 2009 wszedłem w skład zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT jako wiceprezes ds. handlowych. Odpowiadałem za zagadnienia sprzedażowe grupy kapitałowej PLL LOT, o obrotach rocznych przekraczających miliard dolarów. Zarządzałem zespołem ponad tysiąca pracowników w kraju i zagranicą. Główne obszary mojej odpowiedzialności obejmowały siatkę połączeń, zarządzanie flotą samolotów, wpływami oraz politykę cenową, zarządzanie wszystkimi kanałami sprzedaży, marketing, public relations oraz systemy rezerwacji i alianse międzynarodowe. Uzyskałem poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające mnie do dostępu do informacji niejawnych – tajnych. Ukończyłem szkolenia z zakresu świadomości ochrony lotnictwa zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych.

W latach 2010-2013 pracowałem na stanowisku dyrektora d/s rozwoju działu up-stream amerykańskiego koncernu Marathon Oil Corporation. Uczestniczyłem w przygotowaniu i przeprowadzeniu programu poszukiwań gazu ziemnego w Polsce. W 2012 roku uzyskałem stopień Dyrektora Górniczego II Stopnia nadany przez Ministra Gospodarki. Ukończyłem szkolenie dla kandydatów na Maklera Giełd Towarowych, zorganizowane przez Związek Maklerów i Doradców oraz Towarową Giełdę Energii S.A. (2013). W 2014 roku uzyskałem patent motorowodnego sternika morskiego.

W latach 2013-2015 byłem prezesem zarządu i współwłaścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EnergoGas. Spółka oferuje usługi z zakresu handlu energią elektryczną oraz gazem ziemnym; specjalizuje się również w świadczeniu usług doradczych na rzecz podmiotów z sektora rynku gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych. Pod koniec 2015 roku sprzedałem posiadane udziały w EnergoGas i złożyłem rezygnację z pełnionej przeze mnie w spółce funkcji[2].

Kandydowałem w wyborach parlamentarnych do Sejmu w 2015 roku w lubuskim okręgu wyborczym z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej Ryszarda Petru. Otrzymałem 16 716 głosów, uzyskałem mandat posła. W tym okresie zostałem również nominowany przez Zarząd Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej na Ambasadora Lubuskiej Gospodarki[3] oraz zwyciężyłem w plebiscycie Gazety Lubuskiej – „Prawybory 2015” [4].

Od 2015 roku jestem przewodniczącym sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz członkiem Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, a od 2016 roku – dodatkowo wiceprzewodniczącym Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej. Byłem inicjatorem powołania i zostałem pierwszym przewodniczącym Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego. Ponadto zgłosiłem swój akces do międzynarodowych grup bilateralnych: Wielkiej Brytanii, Mongolii i Singapuru. Pełnię również funkcję przewodniczącego Nowoczesnej RP na region Lubuski.

Jestem żonaty, mam dwoje wspaniałych dzieci. Jestem zapalonym tenisistą, narciarzem i żeglarzem; kibicem zespołu koszykarskiego Stelmet Zielona Góra.

[1] Pudłowski

[2] http://www.parkiet.com/artykul/1455398.html?print=tak

[3] http://gorzow.tvp.pl/21982807/pawel-pudlowski-ambasadorem-lubuskiej-gospodarki

[4] http://www.gazetalubuska.pl/wybory-parlamentarne/art/9008852,prawybory-2015-oto-zwyciezcy-naszego-plebiscytu,id,t.html

Poseł Paweł Pudłowski