fbpx

Zgłoś projekt interpelacji

Interpelacja

Interpelacja to pisemne pytanie posła skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków Rady Ministrów. Zgodnie z art. 115 ust. 1 Konstytucji RP adresat musi na nią odpowiedzieć w ciągu 21 dni.

Zasadnicze funkcje, jakie pełni interpelacja, to: informacyjna, interwencyjna oraz kontroli politycznej.

Dzięki temu można ujawnić stan faktyczny danej sprawy, możliwość rozpoczęcia dyskusji w kwestiach, które poruszane są w danej odpowiedzi oraz otwiera kwestię wystąpienia o wotum nieufności wobec danego ministra czy też Prezesa Rady Ministrów.

Zachęcamy do przesyłania własnych tematów do interpelacji.